Điều khoản & Quy định

 CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Giá đăng bán trên các Website, báo chí, Facebook, Zalo…phải đúng với giá niêm  yết bán lẻ của Công ty. Nếu vi phạm quy định trên công ty sẽ ngưng hợp tác và không cung cấp hàng hóa.